جوابدهی آنلاین
آزمایشات
piroozi Laboratory
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


بخش
آنالیز ادرار و مدفوع
نام تست
Ear discharge culture and smear
نوع نمونه
Ear discharge
حجم نمونه
---
روش انجام
کشت در محیط هوازی
روش نگهداری نمونه
---
نحوه انتقال
دمای اتاق
موارد رد نمونه
---
سایر
At a Glance
جدول اُرگانیسم های اصلی ایجاد کننده عفونت گوشبیماری وضعیت اُرگانیسم های شایع التهاب گوش بیرونی حاد استافیلوکوکوس ارئوس، استرپتوکوکوس پایوژنز، سودوموناس آئروژینوزا، سایر باسیل های گرم منفی مزمن سودوموناس آئروژینوزا، باکتری های بی هوازی التهاب گوش میانی حاد استرپتوکوکوس پنمونیه، هموفیلوس انفلوانزه، موراکسلا کاتارالیس، استرپتوکوکوس پایوژنز، ویروس سنسیشیال تنفسی، ویروس انفلوانزا مزمن باکتری های بی هوازیمحیط های اصلی کشت: بلاد آگار، شکلات آگار، مک کانکی، سابورو تایوگلیکولاتآزمایش میکروسکوپی: رنگ آمیزی گرمظروف جمع آوری اختصاصی می باشند.

پیوندها

  • آدرس: خیابان پیروزی-بعد از اتوبان امام علی-(چهارصد دستگاه )-نبش کوچه فارابی-جنب بانک رفاه کارگران-پلاک 18

  • 021-33309123-4

    021-33350014-5