جوابدهی آنلاین
آزمایشات
piroozi Laboratory
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


بخش
هورمون شناسی
نام تست
Calprotectin
نوع نمونه
ST
حجم نمونه
1gram
روش انجام
SMC-TECH
روش نگهداری نمونه
1 هفته در 8-2 درجهو تا 1 ماه 20- درجه
نحوه انتقال
دمای 8-2 درجه
موارد رد نمونه
---
سایر
خودداری از ذوب و انجماد مجدد
At a Glance
کالپروتکتین پروتئینی هترودیمر بوده و توانایی اتصال به کلسیم و روی را دارد. این پروتئین در سیتوزول نوتروفیل ها و در غشاء مونوسیت ها وجود دارد. به دنبال فعال شدن نوتروفیل ها یا اتصال مونوسیت ها به اندوتلیال، کالپروتکتین آزاد شده و میزان آن در سرم و مایعات بدن افزایش می یابد. همچنین کالپروتکتین متعاقب تخریب و یا مرگ سلولی آزاد می گردد. : Calprotectin تستی جدید برای تشخیص بیماری های التهابی روده و تفریق آن از بیماری سندرم روده تحریک پذیر می باشد. این تست تقریبا جایگزینی برای تست های تهاجمی مانند Colonoscopy می باشد. شایعترین بیماری هایی که باعث افزایش Calprotectin می شود عبارتند از :بیماری کرون ( Crohn disease )کولیت اولستراتیو (Ulcerative Colitis) کانسر رودهافزایش کالپروتکتین نشان می دهد که احتمالا در دستگاه گوارش التهاب وجود دارد ولی محل و علت آن را نشان نمی دهد. افزایش کالپروتکتین در IBD دیده می شود ولی در مواردی مانند عفونت های باکتریایی، برخی عفونتهای انگلی و سرطان کولورکتال هم دیده می شود و اندوسکوپی برای پیگیری و تشخیص علت التهاب و علائم انجام می شود.مقادیر کم کالپروتکتین نشان می دهد که علائم احتمالا ناشی از بیماری های غیر التهابی روده مانند سندروم روده تحریک پذیر(IBS) و عفونت های ویروسی گوارش می باشد.* توجه شود که در سندروم روده تحریک پذیر(IBS) میزان کالپروتکتین نرمال است.کاربرد سنجش کالپروتکتین در مدفوع برای موارد زیر می باشد:افتراق بیماری های ارگانیک روده ای از بیماری های عملکرد روده ای (مانند IBD )و در نتیجه پرهیز از استفاده تست های تهاجمی مثل کولونوسکوپی ارزیابی اثربخشی درمان در IBD تشخیص عود مجدد بیماری یا شعله ور شدن Flare بیماری IBD

پیوندها

  • آدرس: خیابان پیروزی-بعد از اتوبان امام علی-(چهارصد دستگاه )-نبش کوچه فارابی-جنب بانک رفاه کارگران-پلاک 18

  • 021-33309123-4

    021-33350014-5