جوابدهی آنلاین
آزمایشات
piroozi Laboratory
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


بخش
هورمون شناسی
نام تست
Entamoeba Histolytica (amebiasis), Antibody
نوع نمونه
S
حجم نمونه
0.4ml
روش انجام
ELISA
روش نگهداری نمونه
3 روز 8-2 درجه و تا 2 ماه 20- درجه
نحوه انتقال
دمای 8-2 درجه
موارد رد نمونه
همولیز کدورت لیپمیک
سایر
خودداری از ذوب و انجماد مجدد
At a Glance
سالانه 40 تا 50 میلیون کولیت امیبی و ابسه کبدی توسط انتامبا هیستولیتیکا رخ میدهد که در نتیجه ان 80 هزار نفر از دست میروند.چرخه زندگی انتامبا به خوبی شناخته شده است. عفونت با بلع کیست چهار هسته ای ایجاد میشود. این کیست در روده کوچک به کیست تک هسته ای تبدیل میشود، تروفوزوئیت به طور عمده در روده بزرگ تمایز یافته و تکثیر می یابد. کپسول دار شدن احتمالا توسط محیط قسمتهای پایین تر روده بزرگ تحریک میشود. در کنار کیستها، تروفوزوئیت فقط در مدفوعی یافت میشود که به سرعت از روده عبور کرده است. علائم بالینی امیبیازیس با تهاجم انگل از لومن روده به دیواره موکوسی کولون اغاز میشود. تروفوزوئیتهایی که حاوی گلبولهای قرمز بلعیده شده هستند معمولا در زمان این تهاجم اولیه مشاهده میشوند. علائم تهاجم به دیواره موکوسی روده شامل اسهال، اسهال خونی می باشد. عوارضی که بعد از گسترش انگل ممکن است رخ دهند شامل ابسه های کبدی، ابسه های ریوی و حتی در موارد نادر ابسه های کشنده مغزی میگردند. علائم بالینی امیبیازیس حاد روده ای دردهای شکمی شبیه دل پیچه، تهوع، اسهال شدید با مدفوع خونی لزج مانند می باشند. مرحله حاد میتواند به یک مرحله مزمن همراه با اسهال و یبوست، دردهای شکمی واستفراغ تبدیل گردد. حذف کیست از بدن بدون وجود هر نوع علائمی نیز ممکن است رخ دهد. در حدود 10 درصد امیبیازیس های حاد روده ای منجر به عوارض خارج روده ای مانند ابسه های کبدی و یا درگیری سایر ارگانها میگردد. در موارد امیبیازیس خارج روده ای برای تشخیص میتوان از روش سرولوژیک سود برد. نوع روده ای را با شناسایی کیست یا تروفوزوئیت در بررسی میکروسکوپی مدفوع میتوان تشخیص داد. روشهای ایمونولوژیک حساس مانند الایزا که در انها از انتی بادی اختصاصی برعلیه انتامبا استفاده میشود حساس تر است زیرا اجزایی که با روش میکروسکوپی قابل شناسایی نیستند و فقط انواع تهاجمی انتامبا منجر به تولید انتی بادی میشود. از انجائیکه تیترهای انتی بادی معمولا پس از شروع علائم بالینی قابل شناسایی هستند ،کشف یک انتی بادی اختصاصی برای تشخیص انتامبا قابل استفاده است .با این روش همچنین میتوان تیتر امیبیازیس روده ای وخارج روده ای را از هم تشخیص داد، که این موضوع در انتخاب نوع درمان نقش اساسی دارد. موارد مشکوک به امیبیا زیس خارج روده ای با استفاده از روش انتی بادی اختصاصی انتامبا هیستولیتیکا در سرم قابل تشخیص است.

پیوندها

  • آدرس: خیابان پیروزی-بعد از اتوبان امام علی-(چهارصد دستگاه )-نبش کوچه فارابی-جنب بانک رفاه کارگران-پلاک 18

  • 021-33309123-4

    021-33350014-5