جوابدهی آنلاین
آزمایشات
piroozi Laboratory
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


بخش
بیوشیمی
نام تست
Triglyceride (TG)
نوع نمونه
S
حجم نمونه
0.5 ml
روش انجام
فتومتریک
روش نگهداری نمونه
7 روز 8-2 درجه3ماه 20- درجه
نحوه انتقال
8-2 درجه20- درجه
موارد رد نمونه
سرم:همولیز،ایکتریکلیپمیک
سایر
ناشتایی حداقل 12 ساعت و خودداری از مصرف ترکیبات الکلی
At a Glance
تری گلیسیرید در کبد و از اسیدهای چرب، پروتئین و گلوکز ساخته می شوند. در بافت چربی و عضلانی ذخیره می شوند و در زمان نیاز به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه گیری معمولا برای ارزیابی تعادل بین مقدار چربی دریافتی و متابولیسم چربی انجام می شود. این مسئله یکی از جنبه های ارزیابی فاکتورهای خطر بیماری های کرونر قلب است. اغلب اوقات هیپرتری گلیسیریدمی همراه با دیابت و چاقی دیده می شود که خود از فاکتورهای خطر بیماری های قلبی عروقی به حساب می آیند.

پیوندها

  • آدرس: خیابان پیروزی-بعد از اتوبان امام علی-(چهارصد دستگاه )-نبش کوچه فارابی-جنب بانک رفاه کارگران-پلاک 18

  • 021-33309123-4

    021-33350014-5